Sharonliiu

第一批获奖得主公布啦!赶快提供邮寄地址啦~~~

Sharonliiu 員工 在 2013-4-2 建立的討論區
最後回覆由Sharonliiu於2013-4-11提供

感谢大家的积极参与。现将参与注册的第一批获奖用户名单公布如下。

请您在4月10日前提供您的姓名 / 邮寄地址 / 邮政编码 / 电话,发送邮件至zhengjiang@wmg-group.com

为保护您的个人信息,请不要回复此帖提供您的信息。

我们将于4月15日统一安排礼品邮寄事宜。没有在4月10日前提供信息的用户,视为自动放弃。

~~请注意:1. 用户名标为绿色的童鞋,我们已经收到你们的邮寄信息了,你们无须再次提供啦。

~~请注意:2. 以邮件地址为用户名的童鞋,为保护您的信息,我们在您的用户名处做了些许修改,请您仔细核对自己的用户账号。

~~请注意:3. 参与“4月30日前完成注册并有机会获奖”活动的用户,不在本次活动范围内。请您关注论坛通知。

 

 

用户名

用户帐号

boblee2005

2274

quanliu@******

2273

weixinggang

2272

明日211

2271

tcljs

2270

green512

2269

zhqwang99

2268

JasonChien

2267

albert3021

2266

5522cy

2265

fj20110773

2264

ginachu0508

2263

shawn12

2262

goodgft

2261

HUA

2260

gion

2258

lifamaster

2257

chw-1234

2256

HIT_shuai

2255

jinchongjiu

2254

wqsy555

2253

shuigui

2252

geshaofu@******

2250

woshi2

2249

ksjoel

2248

小卡卡

2247

zachary

2246

CarlShen

2245

tommychen

2244

A_B

2243

王林申

2242

linian1632006@******

2241

shencj

2240

joezhang

2239

jumpge

2238

SamXia

2237

breezz

2236

robin.hu

2235

edison2301

2234

itou

2233

coalworker

2232

726883668@******

2231

lxil

2230

bbjj123

2229

nicelanding

2228

houenxing

2227

zpqgerry

2226

antidigital

2225

yayasoso

2224

elecompu@******

2223

wangyu

2222

chenghaibo

2221

atnlin@******

2220

wangwei

2219

hwlc51

2218

Engineerzone

2217

dsiwan

2216

hyphen

2215

Jimmy.Hsu

2214

jason6023

2213

mikejason2005

2212

tim.sun

2211

xdsun125@******

2210

wwwdegesunny

2209

Bruce_Ma

2208

LHK

2207

adi_yym

2206

Rizal.Vido

2205

roysky

2204

meijun

2203

lukeluck

2202

初出茅庐

2201

blade55

2200

jon_liu

2198

wangcan5286@******

2197

mviviane

2196

conconchen

2195

xian_heping

2194

czxxin

2193

shuyuping

2192

wang8087

2191

Encounter

2190

linbaoluo

2189

haoyu

2188

allan.yu

2187

qtworry@******

2186

WangYipin

2185

CTchang

2184

shineLB

2183

Hyobo

2182

hudsonzhan

2181

bwl19881019

2180

greentea

2179

ming1006

2178

打怪兽

2177

prife2002

2176

farrtone

2175

Jack.yao@******

2174

滔滔江水

2173

miaofng

2172

mc34

2171

2石锅鱼

2170

mengzhuhao

2169

abcdoaabc

2168

yu.fu.jian

2167

csz726

2166

hulx

2165

chen8710

2164

goland

2163

CCLOW

2162

whxiaowang

2161

zengkl

2160

Taylor

2159

thanks

2158

simbar0665

2157

liang0616

2156

sdu_qiao

2155

liuyongqiao

2154

njfy

2153

qqmj

2152

ygn

2151

齐奎洲

2150

huzai2008

2149

siriux

2148

think

2147

20010703@******

2146

cymjg

2145

ctq1235

2144

chenj@apeloa.com

2143

wyzamazon

2142

huangchao_55

2141

liaofajain

2140

gg99yy

2139

wanchengjian

2138

yuxiao

2137

python

2136

liuguohua

2135

空下这个座

2134

tou.i@******

2133

結果