Sharonliiu

第三批获奖得主已产生!请您尽快提供邮寄地址!

Sharonliiu 員工 在 2013-5-2 建立的討論區
最後回覆由mykkzz於2013-5-14提供

感谢大家的积极参与。现将参与注册的第三批获奖用户名单公布如下。

请您在517前提供您的姓名 / 邮寄地址 / 邮政编码 / 电话,发送邮件至sharon.liu@analog.com  并在邮件题目注明邮寄信息字样,或在坛内发私信至员工

为保护您的个人信息,请不要回复此帖提供您的信息。

我们将于5月下旬统一安排礼品邮寄事宜。没有在517日前提供信息的用户,视为自动放弃。

~~请注意:1. 以邮件地址为用户名的童鞋,为保护您的信息,我们在您的用户名处做了些许修改,请您仔细核对自己的用户账号。

~~请注意:2. 此次得主是参与“430日前完成注册并有机会获奖活动的用户。

~~请注意:3. 坛内还会继续推出注册有礼的活动,请相互转告。

1

laozhou

2916

2

feixiang549

2912

3

workmem

2908

4

eon

2904

5

songguoda

2899

6

anvy178

2895

7

heize0

2889

8

rockysir

2880

9

djd

2877

10

MichaelMa

2864

11

longmaodo

2856

12

lishuchao

2847

13

rongrong

2840

14

luobo_china

2832

15

dongba@xxx

2826

16

cugfsx

2825

17

huixiesui

2824

18

yuanchuanqi

2818

19

XZXZ

2811

20

417485287@xxx

2804

21

逍遥鹏

2803

22

qcwsf

2802

23

lori

2801

24

N101

2800

25

lbq123

2799

26

unza

2795

27

ailjgang

2786

28

xy_1024

2784

29

ldq370125

2781

30

AndyYang1990

2780

31

水的等待

2779

32

cluthihab

2778

33

cloud77

2777

34

huazileo

2768

35

zhongcal

2765

36

Tony-zhang

2764

37

damiaa

2763

38

michelle_mi

2762

39

Jeff_Chen

2751

40

hebsjx

2745

41

hnjly168

2743

42

alex_zhang

2742

43

fifamanutd

2734

44

xesipsed

2729

45

Jiangquan

2725

46

Season

2724

47

laotian

2719

48

唐志强

2714

49

Keny

2711

50

Lion

2706

51

220110774@xxx

2701

52

YanLei

2696

53

snail

2695

54

lujing6662008

2690

55

ED_SUNG

2689

56

郭太平

2683

57

wangz

2682

58

fanmingming

2673

59

费晓凯

2670

60

hanxiaobing

2669

 

 

結果